FIZIKALNA TERAPIJA

Elektroterapija

Elektroterapija je oblast fizikalne medicine koja se bavi primenom raznih vrsta električnih struja u cilju liječenja. Elektroterapija izaziva dilataciju (širenje) krvnih sudova i pojačava cirkulaciju krvi i limfe, pri čemu se povećava trofika tkiva i pospješuje reapsorpcija edema i smanjenje otoka. Na taj način smanjuje se zapaljenski proces  i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola. Elektroterapija na bol djeluje analgetički što znači da veoma dobro smanjuje bolnost, draženjem receptora u koži i oslobadjanjem endogenih opoida kao i poboljšanjem cirkulacije krvi i limfe. Pospješuje regeneraciju perifernih zivaca i osteogenezu (zarastanje) kod preloma kostiju.

Pročitajte više

Magnetna terapija

Magnetoterapija je  vrsta fizikalne terapije koja koristi energiju elektromagnetnog polja niske frekvencije u  cilju liječenja različitih bolesti i stanja. Predstavlja efikasnu,  bezbjednu i neinvazivnu metodu kojom se stimuliše obnavljanje  (regeneracija) tkiva nakon oštećenja. Magnetna terapija se može aplikovati lokalno, na ograničenom mjestu, time izbegavajući sporedne efekte na druge sisteme u tijelu. Može se aplikovati i kroz odjeću, gips, kod stanja koji zahtevaju dugotrajnu imobilizaciju.

Pročitajte više

Laserska terapija

Laseroterapija je vrsta  fizikalne terapije koja koristi laser kao metod liječenja. Laseroterapija je bezbolni, neinvazivni metod koji se koristi u liječenju bolnih  stanja, povreda, rana, preloma i neuroloških oboljenja. Može se  koristiti kada konvencionalne metode fizikalne terapije nisu efikasne  ili kada je potrebno ubrzavanje procesa izliječenja nakon povreda.

Pročitajte više

Ultrazvučna terapija

Prednost ultrazvuka u odnosu na ostale vrste fizikalne terapije je u tome što prodire dublje u tkiva i najviše se apsorbuje u  ligamentima i tetivama (strukture sa visokim sadržajem kolagena). Biološko djelovanje ultrazvuka počiva na njegovom mehaničkom, toplotnom i hemijskom efektu. Ultrazvuk svojim mehaničim dejstvom dovodi do zgušnjavanja i razređivanja tkiva i ispoljava se u vidu mikromasaže.  Toplotno djelovanje se manifestuje umjerenim povećanjem lokalne temperature tkiva koje se tretira i izraženim širenjem krvnih sudova.  Hemijsko djelovanje se ispoljava pojačanjem oksidacionih procesa u tkivima i ubrzanju njihovog  metabolizma.

Pročitajte više

Vakuum terapija

Vakum terapija je primjena promjenljivog ili stalnog pritiska na povrijeđeni dio tijela pacijenta. Značaj tretmana je u povećanju prokrvljenosti perifernih kapilara, dovođenje veće količine svježe krvi bogate kiseonikom i bržeg oporavka od povreda.Cjelokupni tretman nije bolan, a pritisak se određuje na osnovu dijagnoze, kliničke slike i konfornosti pacijenta.Aparati za vakum terapiju se mogu kombinovati sa uređajima za elektroterapiju. To omogućava da se elektroterapija odvija kroz vakum-elektrode.Vakum elektrode se lako fiksiraju “lijepe” na kožu pacijenta pomoću prilagodljivog vakuma. Posebna prednost ove metode ogleda se u mogućnosti fiksiranja elektroda na anatomski nepristupačnim mjestima čime se izbjegava primjena različitih fiksatora i olakšava rad terapeuta.

Call Now Button