parallax background

Fizikalna medicina

Fizikalna medicina je jedna od grana medicinske nauke. Za dijagnostiku i terapiju, fizikalna medicina koristi razne metode. U našoj zdravstvenoj ustanovi zaposlen je čitav tim stručnih terapeuta sa bogatim iskustvom iz oblasti fizikalne terapije, kineziterapije i kineziotejpinga, presoterapije, Šrot metode i farmakopunkture.Fizikalna medicina


Fizikalna medicina je jedna od grana medicinske nauke. Za dijagnostiku i terapiju, fizikalna medicina koristi razne metode. U našoj zdravstvenoj ustanovi zaposlen je čitav tim stručnih terapeuta sa bogatim iskustvom iz oblasti fizikalne terapije, kineziterapije i kineziotejpinga, presoterapije, Šrot metode i farmakopunkture.