Dr Rodic

Dijagnostika

Specijalistički dijagnostički pregled fizijatra

Pregled fizijatra

Pregled ortopeda

Ultrazvučna dijagnostika

2 (21 of 75)

Fizikalna terapija

Elektroterapija

Magnetna terapija

Laserska terapija

Ultrazvučna terapija

Vakuum terapija

Pročitaj više

Kineziterapija

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhe liječenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja djelova i organizma u cjelini. Kineziterapija kao dio fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Ona se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata. 

Pročitaj više

 

1 (94 of 198)

Kinezitejping

Kinezitejping predstavlja dio mehanoterapije u kome se specijalne trake lijepe na oboljelo mjesto u terapijske svrhe. Trake za kineziotejping  predstavljaju elastične pamučne,vodootporne trake sa adhezivnom supstancom. Metoda je neinvazivna i nefarmakološka. Ranije poznata uglavnom kao sredstvo za pomoć sportistima,metoda kineziotejpinga danas ima širu primjenu u liječenju bolnih stanja.

Kineziotejping

Presoterapija

Presoterapija je bezbolna, neinvazivna terapijska metoda koja omogućava detoksikaciju organizma, stimulacijom limfne drenaže, ili metoda kojom pritisak na određenim limfnim čvorovima mijenja limfni odgovor. Može se koristiti u uslovima limfedema, i/ili u uslovima zastoja tečnosti u međućelijskom prostoru koji otežava protok limfe kroz limfne sudove što usporava dostavu hranljivih materija ćelijama i time metaboličke procese u njima.

Pročitaj više

 

1 (123 of 198)

Šrot metoda

Šrot (Schroth) metoda je trodimezionalna korekcija kičme, odnosno skolioze i kifoze. S obzirom na to da je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Šrot metoda najefikasniji način za rješenje ovog problema.U zemljama poput Njemačke, šrot metoda podržana je od državnog sistema zdravstvenog osiguranja i predstavlja standard nehirurške terapije skolioza.

Pročitaj više

joyce-mccown-IG96K_HiDk0-unsplash

Farmakopunktura

Farmakopunktura je grana akupunkture gde se uz iskustva akupunkture primenjuje aplikacija lijeka ili kombinacije lijekova posebno osmišljenih od strane doktora Bajagića, a koja se zasniva kombinacijom minerala, vitamina i biljnih ekstrakata za oporavak oštećenih tkiva i putem injekcije ubrizgava u akupunkturne tačke. 

Pročitaj više

 

antonika-chanel-jmRbgqXLCI0-unsplash
Call Now Button