Akupresura glave i ruku

Akupresura je metoda tradicionalne kineske medicine (i jedna od metoda koja se koristi u fizioterapiji), pritiskanja prstima ili pomagalima u određene (akupresurne) tačke na tijelu u cilju pružanja pomoći sebi ili drugim osobama. Naziv akupresura je zapadnog porijekla, i u prevodu znači „ubadanje“, štipkanje i lupkanje prstima ili pomagalima u određene tačke (koje Kinezi nazivaju akupunkturne tačke) na tijelu. Akupresurom se po iskustvima tradicionalne kineske medicine, uspostavlja ravnoteža životne energije (Či) odnosno bioenergije, što rezultuje izlečenjem ili saniranjem određenih bolesti, odnosno tegoba.Tehnika akupresure je po svom kvalitetu i uspješnosti odmah iza akupunkture, a od nje se razlikuje po tome što se akupresura izvodi bez ubadanja igala na mnogo manjem broju akupunkturnih tačaka. Tačke koje se koriste pri terapiji pritiskanjem su veoma brojne, među kojima su neke zajedničke sa tačkama u akupunkturi, ali neke tačke – stimulativne linije su specifične samo za ovu vrstu terapije. Glava i vrat broje 34 tačaka, gornji ektremiteta 29, grudi i abdomen 14, leđa 15 tačaka i donji udovi 51 tačku.Zadatak terapije je da se pritiskom na gore navedene tačke-stimulativne linije, unaprijedi vitalna energija i cirkulacija krvi, pročiste kanali (kroz koje prolazi vitalna energija „Či“), reguliše „Jin“ i „Jang“ i oni održe u ravnoteži.
Postoji veliki broj bolesti ili simptoma koji se akupresurom mogu uspješno liječiti. Najbolji efekti se postižu u slučajevima: glavobolje, bolova u mišićima, bolova u zglobovima i kičmi, poremećajima krvne cirkulacije, neuralgija, oboljenja unutrašnjih organa, alergije, nesanica, Respiratornih problema ( astma, bronhitis, sinusitis, infekcije ), stresa i perifernih nervnih oboljenja,itd.

Akupresura glave i ruku

Akupresura je metoda tradicionalne kineske medicine (i jedna od metoda koja se koristi u fizioterapiji), pritiskanja prstima ili pomagalima u određene (akupresurne) tačke na tijelu u cilju pružanja pomoći sebi ili drugim osobama. Naziv akupresura je zapadnog porijekla, i u prevodu znači „ubadanje“, štipkanje i lupkanje prstima ili pomagalima u određene tačke (koje Kinezi nazivaju akupunkturne tačke) na tijelu. Akupresurom se po iskustvima tradicionalne kineske medicine, uspostavlja ravnoteža životne energije (Či) odnosno bioenergije, što rezultuje izlečenjem ili saniranjem određenih bolesti, odnosno tegoba.Tehnika akupresure je po svom kvalitetu i uspješnosti odmah iza akupunkture, a od nje se razlikuje po tome što se akupresura izvodi bez ubadanja igala na mnogo manjem broju akupunkturnih tačaka. Tačke koje se koriste pri terapiji pritiskanjem su veoma brojne, među kojima su neke zajedničke sa tačkama u akupunkturi, ali neke tačke – stimulativne linije su specifične samo za ovu vrstu terapije. Glava i vrat broje 34 tačaka, gornji ektremiteta 29, grudi i abdomen 14, leđa 15 tačaka i donji udovi 51 tačku.Zadatak terapije je da se pritiskom na gore navedene tačke-stimulativne linije, unaprijedi vitalna energija i cirkulacija krvi, pročiste kanali (kroz koje prolazi vitalna energija „Či“), reguliše „Jin“ i „Jang“ i oni održe u ravnoteži.
Postoji veliki broj bolesti ili simptoma koji se akupresurom mogu uspješno liječiti. Najbolji efekti se postižu u slučajevima: glavobolje, bolova u mišićima, bolova u zglobovima i kičmi, poremećajima krvne cirkulacije, neuralgija, oboljenja unutrašnjih organa, alergije, nesanica, Respiratornih problema ( astma, bronhitis, sinusitis, infekcije ), stresa i perifernih nervnih oboljenja,itd.

Call Now Button