KIROPRAKTIKA

  • Kiropraktika je mehanoprocedura i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Kiropraktika spada u manipulativne tehnike za koje se znalo prije više hiljada godina, što se vidi još iz biblijskih priča. Spada u priznate integrativne medicinske postupke

Call Now Button