KINEZIOTEJPING

  • Kineziotejping predstavlja dio mehanoterapije u kome se specijalne trake lijepe na oboljelo mjesto u terapijske svrhe. Trake za kineziotejping  predstavljaju elastične pamučne,vodootporne trake sa adhezivnom supstancom. Metoda je neinvazivna i nefarmakološka. Ranije poznata uglavnom kao sredstvo za pomoć sportistima,metoda kineziotejpinga danas ima širu primjenu u liječenju bolnih stanja.

Call Now Button