parallax background

Kineziterapija

Kineziterapija se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata. Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.


Zakažite terminKineziterapija


Kineziterapija se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata. Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.


Zakažite termin


Primjena pokreta u svrhe liječenja


Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhe liječenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja dijelova i organizma u cjelini. Kineziterapija kao dio fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Ona se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata. Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Dejstvo kineziterapije odlikuje se povećanom cirkulacijom krvi u sva tkiva lokomotornog aparata, poboljšava se rad srca i krvnih sudova, ubrzava se aktivnost pluća i povećava se disajni volumen i razmjena gasova.

Vježbe povećavaju snagu, otpornost, elastičnost mišića, zglobova i ligamenata, koordinaciju pokreta. Povoljno utiču na apetit i san, pomažu odbrambene snage organizma i stimulišu mehanizme zarastanja. Refleksno dejstvo kineziterapije ima uticaj tako da vježbanje jednog segmenta izaziva refleksno povećanje cirkulacije krvi i metabolizma u drugom kontralateralnom segmentu tijela, čak i kad taj dio tijela miruje. Lokalno dejstvo kineziterapije odlikuje se poboljšanjem smanjenih i oslabljenih funkcionalnih sposobnosti lokomotornog aparata. Primjena kineziterapije dovodi do povećanja obima pokreta, snage, brzine i koordinacije.Indikacije


-U sklopu rehabilitacije i liječenja ortopedskih bolesti (iščašenja, uganuća, preloma, povreda), neuroloških bolesti (povrede mozga, kičmene moždine) i reumatoloških bolesti
-U sklopu liječenja skolioze, kifoze, ravnih stopala (korektivne vježbe)
-Kod sportskih povreda i rehabilitacije sportista
-U okviru fizikalne terapije u pedijatriji
-Sprečavanje (prevencija) osteoporoze, hroničnih problema u vratnoj i lumbalnoj regiji usled nepravilnog držanja, poboljšanja psihofizičkog, socijalnog i mentalnog zdravljaEfekti kineziterapije
Povećava se cirkulacija krvi u svim tkivima lokomotornih aparatima

Poboljšava se rad srca i krvnih sudova

Povoljno utiče na apetit i san

Pomaže odbrambene snage organizma i stimuliše mehanizam zarastanja

Ubrzava se aktivnost pluća i povećava se disajni volumen i razmjena gasova

Primjena kineziterapije dovodi do povećanja obima pokreta, snage, brzine i koordinacije

Kineziterapija povećava snagu, otpornost, elastičnost mišića, zglobova i ligamenata, koordinaciju pokreta


Zakažite termin