parallax background

Kineziotejping

Kineziotejping predstavlja dio mehanoterapije u kome se specijalne trake lijepe na oboljelo mjesto u terapijske svrhe. Trake za kineziotejping su elastične, pamučne, vodootporne i sadrže adhezivnu supstancu. Ranije poznata uglavnom kao sredstvo za pomoć sportistima, metoda kineziotejpinga danas ima širu primjenu u liječenju bolnih stanja.


Zakažite terminKineziotejping


Kineziotejping predstavlja dio mehanoterapije u kome se specijalne trake lijepe na oboljelo mjesto u terapijske svrhe. Trake za kineziotejping su elastične, pamučne, vodootporne i sadrže adhezivnu supstancu. Ranije poznata uglavnom kao sredstvo za pomoć sportistima, metoda kineziotejpinga danas ima širu primjenu u liječenju bolnih stanja.


Zakažite termin


Mehanizam djelovanja kineziotejpinga


Kineziotejping je neinvazivna i nefarmakološka metoda. Mehanizam djelovanja ove metode zasniva se na elastičnim svojstvima trake koja se aplikuje na istegnuti mišić. Trakcija koju proizvodi aplikovana traka na koži dovodi do odizanja epidermisa (površnog sloja kože) i smanjenja pritiska u mehanoreceptorima koji se nalaze u dubljim slojevima kože, smanjujući na taj način intezitet bola. Takođe se smatra da elastične terapijske trake stimulišu mehanoreceptore i tako povoljno utiču na stabilnost zgloba, kao da koriguju funkciju oslabljenih mišića. Trake povećavaju i lokalnu cirkulaciju , čime pozitivno utiču na otok i njegovo povlačenje. Smatra se da kinezio trake potpomažu organizmu da se zaliječi koristeći njegove prirodne sposobnosti obnove.


Osnovni principi aplikovanja traka


U terapiji se koristi specijalna traka koja je po svojim karakteristikama (težina,debljina,elastičnost) vrlo slična samoj koži. Trake ne sadrže nikakva farmakološka sredstva i mogu neograničeno koristiti bez ikakvih štetnih posledica. Ova metoda podstiče prirodne mehanizme oporavka organizma. Postoje dva osnovna principa postavljanja u zavisnosti od željenog terapijskog cilja. Takođe je bitan način siječenja , oblik trake i pravac postavljanja , kao i stepen istezanja trake.


Indikacije i kontraindikacije


Kontraindikovana je svaka aplikacija ovih traka od strane needukovanih lica ili pacijenata jer traka ne bi dala pozitovan efekat ili bi dovela do pogoršanja. Terapija trakama je uklopljena u terapijski protokol sa ostalim terapijskim procedurama. U zavisnosti od lokalizacije i problema moguća je i istovremena primjena traka sa ostalim modalitetima fizikalne terapije (krioterapija, hidroterapija, manualna terapija, elektro terapija, akunpunktura, elektrostimulacija, atletske trake).


Priprema za kineziotejping i oporavak


S obzirom na to da kinezio trake ne sadrže nikakva farmakološka sredstva, nije potrebna posebna priprema za kineziotejping. Traka se lijepi na kožu koja mora biti čista i depilirana. Efekat traje 3-5 dana nakon aplikovanja trake . S obzirom na to da su trake vodootporne , pacijent se može tokom trajanja tretmana kupati ili baviti vodenim sportovima. Nakon aplikovanja kinezio trake, pacijent se može vratiti uobičajenim aktivnostima. Prilikom skidanja trake, potrebna je obazrivost.Efekti kineziotejpinga
Stimuliše mehanoreceptore i povoljno utiče na stabilnost zglobova

Koriguje funkciju oslabljenih mišića

Povećava lokalnu cirkulaciju, čime pozitivno utiče na otok i njegovo povlačenje

Potpomže organizmu da se zaliječi koristeći njegove prirodne sposobnosti obnove


Zakažite termin