parallax background

Vakuum terapija

Vakuum terapija je jednostavna, bezbolna i djelotvorna a rezultati su vidni. Primjenjuje se kod širokog raspona problema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Za dobar oporavak se preporučuje u kombinaciji sa drugim metodama fizikalne terapije najčešće sa elektro terapijom.


Zakažite terminVakuum trapija


Vakuum terapija je jednostavna, bezbolna i djelotvorna a rezultati su vidni. Primjenjuje se kod širokog raspona problema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Za dobar oporavak se preporučuje u kombinaciji sa drugim metodama fizikalne terapije najčešće sa elektro terapijom.


Zakažite termin


Vakuum terapija - jednostavna, bezbolna, djelotvorna


Vakum terapija je primjena promjenljivog ili stalnog pritiska na povrijeđeni dio tijela pacijenta. Značaj tretmana je u povećanju prokrvljenosti perifernih kapilara, dovođenje veće količine svježe krvi bogate kiseonikom i bržeg oporavka od povreda. Cjelokupni tretman nije bolan, a pritisak se određuje na osnovu dijagnoze, kliničke slike i konfornosti pacijenta.Aparati za vakum terapiju se mogu kombinovati sa uređajima za elektroterapiju. To omogućava da se elektroterapija odvija kroz vakum-elektrode.Vakum elektrode se lako fiksiraju “lijepe” na kožu pacijenta pomoću prilagodljivog vakuma. Posebna prednost ove metode ogleda se u mogućnosti fiksiranja elektroda na anatomski nepristupačnim mjestima čime se izbjegava primjena različitih fiksatora i olakšava rad terapeuta.
Efekti vakuum terapije
Vakuum terapija djeluje analgetski odnosno efikasno smanjuje bol

Djeluje antizapaljenski odnosno smanjuje upalu

Vakuum terapija smanjuje otok odnosno djeluje antiedematozno

Poboljšava krvotok i limfotok

Normalizuje metabolizam


Zakažite termin