parallax background

Elektroterapija

Elektroterapija je oblast fizikalne medicine koja se bavi primjenom raznih vrsta električnih struja u cilju liječenja. Različite frekvencije struja dovode do specifičnih fizioloških odgovora u tijelu što smanjuje bol i dovodi do postizanja željenih efekata u rehabilitaciji. Elektroterapija je posebno efikasna u kombinaciji sa drugim tehnikama fizikalne terapije.


Zakažite terminElektroterapija


Elektroterapija je oblast fizikalne medicine koja se bavi primjenom raznih vrsta električnih struja u cilju liječenja. Različite frekvencije struja dovode do specifičnih fizioloških odgovora u tijelu što smanjuje bol i dovodi do postizanja željenih efekata u rehabilitaciji. Elektroterapija je posebno efikasna u kombinaciji sa drugim tehnikama fizikalne terapije.


Zakažite termin


Elektroforeza


Elektrorforeza je transkutano unošenje lijeka posredstvom struje. Lijekovi ulaze kroz izvodne kanale znojnih žlijezda a neznatno kroz folikule dlaka, lojne žlijezde i epiderm. Prednosti u odnosu na druge načine unošenja lijekova su:

-Lijek djeluje produženo jer se u koži stvara depo pa se lijek postepeno raznosi u organizam
-Postoji mogućnost lokalnog djelovanja lijeka
-Izbjegava se neželjeno dejstvo lijeka na želudac i krvotok jetre
-Unošenje lijeka je bezbolno
-Neki lijekovi su farmakološki aktivniji kada se unose elektroforezomInterferentna struja


Interferentne struje poznate još i pod nazivom „ukrštene struje“ dobile su ime po efektu koje izazivaju elektrode koje se aplikuju na tijelu pacijenta u slučaju kada imamo dva nezavisna strujna kola srednjefrekventne struje sa istog izvora napajanja, tzv. efekat interferencije. Dejstvo se ispoljava duboko u tkivu čime dobijamo naizmjeničnu niskofrekventnu struju.

Prednost ove terapijske procedure je dubinski efekat u tkivima na mjestu ukrštanja struja (npr. zglob kuka ). Terapijsko dejstvo na tkiva je višestruko:

-Analgetsko dejstvo (smanjuje bol)
-Antiedematozno (smanjuje otok)
-Antiinflamatorno (smanjuje upalu)
-Ubrzava regeneraciju tkiva (poboljšava snabdijevanje tkiva kiseonikom)
-Pospješuju osteogenezu tj. zarastanje kostiju nakon preloma

Indikacije za primjenu interferentne struje su: stanja poslije distorzije, luksacija i fraktura, kontrakture; artroze perifernih zglobova, cervikalni i lumbalni sindrom; reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis; burzitis, tendinitis, entezitis, epikondilitis, miofascijalni bol; neuralgija, neuritis, itd.TENS


TENS (transkutana električna nervna stimulacija), terapijski modalitet u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji je tehnika draženja perifernih nervnih završetaka impulsima naizmjenične struje. TENS šalje električne impulse preko elektroda apliciranih na površini kože. Ovaj signal djeluje na dva načina: blokira prenošenje signala bola do mozga na nivou kičmene moždine. Ovaj efekat djelovanja je brz i nastaje odmah pri uključenju aparata i stimuliše lučenje Endorfina, prirodnog analgetika u našem organizmu.

Indikacije za primjenu TENS-a: široko se koristi u kontroli akutnog, hroničnog i neurogenog bola, kod neuralgija, radikulopatija, artroza, periartritisa, artritisa, subluksacija, sportskih povreda, itd.Efekti elektroterapije
Elektroterapija izaziva dilataciju (širenje) krvnih sudova i pojačava cirkulaciju krvi i limfe, pri čemu se povećava trofika tkiva i pospješuje reapsorpcija edema i smanjenje otoka

Smanjuje zapaljenski proces i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola

Djeluje analgetički što znači da veoma dobro smanjuje bol, draženjem receptora u koži i oslobadjanjem endogenih opoida kao i poboljšanjem cirkulacije krvi i limfe

Pospješuje regeneraciju perifernih živaca i osteogenezu (zarastanje) kod preloma kostiju


Zakažite termin