parallax background

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je oblast fizikalne medicine koja podrazumijeva primjenu agenasa poput struje, vakuuma, magneta, lasera i ultrazvuka u svrhu prevencije, dijagnostike, terapije, metaflakse i medicinske rehabilitacije. Fizikalna terapija ima veliki značaj u uspostavljanja normalnih fizioloških uslova kod bolesti i povreda.Fizikalna terapija


Fizikalna terapija je oblast fizikalne medicine koja podrazumijeva primjenu agenasa poput struje, vakuuma, magneta, lasera i ultrazvuka u svrhu prevencije, dijagnostike, terapije, metaflakse i medicinske rehabilitacije. Fizikalna terapija ima veliki značaj u uspostavljanja normalnih fizioloških uslova kod bolesti i povreda.